خودرو با راننده

VAN TOYOTA Hiace

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  44,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 220.000 تومان
 • اتوماتیک

Hyundai Accent

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
 • اتوماتیک

Kia Optima

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
 • اتوماتیک

TOYOTA Corolla

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 200,000 تومان
 • اتوماتیک

peugeot pars

 • سال ساخت : 2018
 • قیمت ساعتی درون شهری :  20,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 1.500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 150.000 تومان
 • دنده ای

TOYOTA Land Cruiser

 • سال ساخت : 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 550.000 تومان
 • اتوماتیک

TOYOTA Prado

 • سال ساخت : 2014
 • قیمت ساعتی درون شهری :  65,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 450.000 تومان
 • اتوماتیک

BMW X6

 • سال ساخت : 2012
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  600.000 تومان
 • اتوماتیک

BMW X3

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 300.000 تومان
 • اتوماتیک

Hyundai Santafe New

 • سال ساخت : 2014 تا 2016
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 400.000 تومان
 • اتوماتیک

Hyundai Sonata YF

 • سال ساخت : 2014 تا 2016
 • قیمت ساعتی درون شهری :  35,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 200.000 تومان
 • اتوماتیک

Hyundai Sonata LF

 • سال ساخت : 2014 تا 2017
 • قیمت ساعتی درون شهری :  45,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان
 • اتوماتیک

BENZ E250

 • سال ساخت :    2014  تا  2015
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  500.000 تومان
 • اتوماتیک

BENZ E350

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  85,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 5,000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی ; 550,000 تومان
 • اتوماتیک

BENZ C200

 • سال ساخت : 2014 تا 2015
 • قیمت ساعتی درون شهری  : 55,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 2.200 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان
 • اتوماتیک

BENZ CLS 550

 • سال ساخت : 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری :  90,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری  4.500 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  650.000 تومان
 • اتوماتیک

BENZ S500

 • سال ساخت : 2009 تا 2013
 • قیمت ساعتی درون شهری  : 95,000 تومان
 • قیمت کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان
 • ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 700.000 تومان
 • اتوماتیک

نرخهای ارائه شده صرفا جهت داخل شهر تهران و حومه می باشد و برای سفر های برون شهری کیلومتری و سرویس های در اختیار محاسبه می گردد.

اجاره ماشین در اختیار و اجاره خودر با راننده و تشریفاتی :

_ادارات و ارگان های خصوصی ، دولتی و نیمه دولتی که نیاز به خودرو هایی با تعداد بالا  از یک برند و یک رنگ دارند می بایست حداقل از  4 روز قبل جهت رزرو تماس حاصل نمایند.

_ قیمت ها برای خارج از شهر تهران که به صورت دربستی و دراز مدت است توافقی می باشد که می توانید پس از اعلام برنامه سفر خود به دفتر مرکزی قیمت تمام شده و پیش فاکتور آن را دریافت نمایید.

_خودرو های تشریفاتی با راننده این مجموعه در بالاترین سطح کیفیت فنی و دارای بیمه مسافرتی کامل می باشد.

_این مجموعه دارای رانندگان مسلط به زبان انگلیسی ، فرانسه و ترکیه ای می باشد و در صورت نیاز می تواند از تور لیدر و مترجم های این مجموعه برای سفر های بلند مدت خود نیز استفاده نمایید.

0912-5035039

021-88564552