مدارک مورد نیاز

برای اجاره خودرو های بدون راننده داشتن مدارک زیر الزامی می باشد:

شرایط سنی مورد نیاز:

داشتن حداقل سن 20 سال.

گواهینامه رانندگی:

گواهینامه رانندگی معتبر با حداقل اعتبار زمانی 6 ماه.

چک یا سفته:

یک فقره چک معتبر که برگشتی یا بلوکه حساب و مسدودی نداشته باشد به مبلغ خودرو یا سفته

اسناد شناسایی مورد نیاز:

نیاز به مدرکی برای احراز محل شغلی و یا محل سکونت شخص اجاره کننده.

کارت شناسایی معتبر.

شرایط پرداخت کرایه و ودیعه نقدی (دیپوزیت):

پرداخت کل مبلغ کرایه در زمان تحویل خودرو از طریق پرداخت نقدی و یا کارت های اعتباری.

پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه نقدی (دیپوزیت) که با توجه به نوع خودرو های درخواستی متفاوت می باشد.

مبلغ ودیعه نقدی (دیپوزیت) در زمان عودت خودرو به مشتری بازگردانده می شود.

ضمانت نامه به صورت چک معتبر و یا سفته و ضمانت نامه احراز محل سکونت

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان خارج از کشور ایران: 

1-پاسپورت یا کارت اقامت  2-دپازیت  3-احراز محل اقامت

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان حقوقی:

متقاضیان حقوقی از جمله سفارت خانه ها ، شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی ، موسسه های توریستی و گردشگری برای تامین خودروهای مورد نیاز خود طبق قرارداد و توافق بین طرفین تنظیم می گردد.

راهنما

حداقل مدت زمان اجاره خودرو بدون راننده سه روز می باشد.

اجاره خودرو

شعبه مرکزی: تهران ، سعادت آیاد ، چهارراه سرو.

09125035039
02188564552